Rekrutacja

Rekrutacja na I semestr w roku szkolnym 2018/19 rozpoczęta! Wypełnij poniższy formularz i zapisz się już dziś!

Zgłoszenie do Studium można dokonać:

  • za pomocą poniższego formularza
  • e-mailem,
  • pocztą,
  • osobiście w sekretariacie Studium (w terminach zjazdów lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym).

Zasady rekrutacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie geodety,
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne 3,5x4,5 mm),
  • podanie o przyjęcie do Studium.

Ważne informacje:

  • wpisowe - 0 zł,
  • czesne - 650 zł (przy płatności jednorazowej) lub w trzech ratach po 250 zł,

 

Druki - nabór - prosimy o wysłanie e-maila (ps-geodezja@o2.pl) z prośbą o podanie, otrzymają je Państwo w mailu zwrotnym.

Witamy na stronie Studium Geodezyjnego

Studium kształci od 1996 roku.

Studium jest Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Po ukończeniu Studium, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplom uzyskania tytułu zawodowego TECHNIK GEODETA wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.