Rekrutacja

Rekrutacja na I semestr w roku szkolnym 2018/19 rozpoczęta! Wypełnij poniższy formularz i zapisz się już dziś!

Zgłoszenie do Studium można dokonać:

  • e-mailem,
  • pocztą,
  • osobiście w sekretariacie Studium (w terminach zjazdów lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym).

Zasady rekrutacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie geodety,
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne 3,5x4,5 mm),
  • podanie o przyjęcie do Studium.

Ważne informacje:

  • wpisowe - 0 zł,
  • czesne - 650 zł (przy płatności jednorazowej) lub w trzech ratach po 250 zł,

 

Rekrutacja on-line!

Prosimy wysłać e-mail na adres Studium - ps-geodezja@o2.pl z prośbą o przesłanie podania do wypełnienia. Odeślemy je Państwu w e-mailu zwrotnym.

Witamy na stronie Studium Geodezyjnego

Studium kształci od 1996 roku.

Studium jest Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Po ukończeniu Studium, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplom uzyskania tytułu zawodowego TECHNIK GEODETA wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.