Oferta

Celem kształcenia jest przygotowanie dobrze wykwalifikowanej kadry geodezyjnej, odpowiadającej potrzebom rynkowym. Wiedza i nabyte umiejętności w naszym Studium pozwalają podjąć pracę w zawodach geodezyjnych i pokrewnych.

W trakcie nauki Studium oferuje szeroki zakres wiedzy geodezyjnej, ćwiczeń geodezyjnych oraz zajęć praktycznych. Edukacja zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Ważne:

  • naukę w studium podjąć mogą osoby, które ukończyły szkołę średnią;
  • Studium jest Państwowym ośrodkiem egzaminacyjnym.

Czas trwania nauki: 2 lata ( 4 semestry).
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu.
Rozpoczęcie nauki: wrzesień, luty (nabór 2 razy w roku).

Witamy na stronie Studium Geodezyjnego

Studium kształci od 1996 roku.

Studium jest Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Po ukończeniu Studium, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplom uzyskania tytułu zawodowego TECHNIK GEODETA wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.