O Studium

Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej od 1996 roku.

W tym czasie przeprowadziliśmy setki godzin prezentacji najnowszego sprzętu geodezyjnego, wykształciliśmy ponad tysiąc geodetów, przeszliśmy dziesiątki tysięcy godzin praktyk i chyba milion godzin wykładów i ćwiczeń. Wiemy jakie umiejętności są potrzebne w codziennej pracy geodety. Wiemy jak łączyć zainteresowanie słuchaczy, wiedzę teoretyczną i potrzeby rynku. Dlatego jesteśmy najlepszą szkołą geodezyjną na Dolnym Śląsku!

Oferujemy specjalne rabat dla firm zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji grupy pracowników.
Firmy zainteresowane współpracą ze Studium prosimy o kontakt.

Halina Jędraszek
Dyrektor Policealnego Studium Geodezyjnego
ps-geodezja@o2.pl

Witamy na stronie Studium Geodezyjnego

Studium kształci od 1996 roku.

Studium jest Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

Po ukończeniu Studium, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej,
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie otrzymują dyplom uzyskania tytułu zawodowego TECHNIK GEODETA wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.